บทความทั่วไป
สวนแนวตั้งของ "ธัช การ์เด้นส์ ดีไซน์"
ออกแบบและจัดทำสวนแนวตั้ง
การออกแบบและการจัดสวน
เนอสเซอรี่
สวนที่ได้ลงหนังสือ
  
ติดต่อเรา : 0-2542-4331, 08-2782-8576, 08-2782-8573
อีเมล : Pat-tc2007@hotmail.com
 
การออกแบบและการจัดสวน
การออกแบบ (Design) และการจัดสวน ( Landscape gardening) 
 
        เป็นงานย่อยแขนงหนึ่งของงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) เรามักเรียกผู้ทำที่งานเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมว่า ภูมิสถาปนิก ( Landscape arechitect)  replica montblanc star 4810 watches ซึ่งมีความรู้ ความเชียวชาญในด้านการออกแบบ การจัด การประยุกต์ การปรับปรุงพื้นดินให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ วิชานี้เป็นวิชาที่มีขอบเขตความรู้กว้างขวางในด้านการออกแบบและการวางแผนทางกายภาพของพิ้นดินเพื่อการใช้สอยและความงาม โดยจะคงสภาพแวดล้อมเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด มีขนาดตั้งแต่การจัดสวนเล็ก ๆ การจัดปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน การออกแบบกำหนดการใช้พื้นดินรอบอาคาร การจัดสวนสาธารณะ จนไปถึงพื้นที่ใหญ่ ๆ หลายร้อยตารางกิโลเมตร
 
        งานออกแบบของนักภูมิสถาปนิก จะเป็นการออกแบบที่มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดพิถีพิถัน จัดสรรงบประมาณ ฉะนั้น งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape) หรืองานทางภูมิสถาปัตยกรรม Breitling Replica Watches UK จึงไม่ใช่การจัดปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นงานออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคาร จะมีต้นไม้หรือไม่มีต้นไม้มาเกี่ยวด้วยก็ได้ อาจรวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น งานก่อสร้าง งานตกแต่ง ศาลา สะพาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ด้วย
 
        ส่วนผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มึความรู้ด้านการออกแบบจัดสวนโดยเฉพาะ เราเรียกว่า นักออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape designer) หรือนักออกแบบสวน (Garden designer)  คนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ออกแบบลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับภูมิสถาปนิก แต่จะเน้นถึงงานจัดสวนมากกว่า นักออกแบบพวกนี้จะคุ้นเคยในกฏเกณฑ์พื้นฐานการออกแบบ การปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาพันธ์พืช และความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านพืชสวน งานส่วนใหญ่มักทำโครงการที่อยู่อาศัย Replica Rolex Watches การออกแบบจัดสวนตามบ้านพักอาศัย งานจัดสวนตามศูนย์การค้า หรือแม้กระทั่งจัดสวนตามอาคารสำนักงาน เป็นต้น
 
หน้าแรก    /   เกี่ยวกับเรา    /   บริการ    /   ผลงาน    /   บทความ    /   เว็บบอร์ด    /   ติดต่อเรา  
Copyright © 2012 TOUCH GARDENS DESIGN CO.,LTD. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com